• Hộ nghị cán bộ Công chức năm học 2017 - 2018

  • Đại hội Công đoàn

  • Long trọng kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-1982 - 20-11-2016

  • Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng

  • Chạm tay vào công nghệ