Công tác trọng tâm tháng 11/2018


  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM GD KTTH - HN HẢI PHÒNG

---------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hải Phòng, ngày 31  tháng 10 năm 2018

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2018

1. TỔ CHỨC TỐT HỘI DIỄN VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG ĐẶC SẮC ( VÀO TỐI NGÀY 17/11/2018 ) VÀ LỄ KỶ NIỆM 36 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM, 35 NĂM THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC KTTH-HN HẢI PHÒNG ( VÀO SÁNG NGÀY 20/11/2018, TRƯA CÓ TIỆC TIẾP XÚC VỚI CÁC ĐẠI BIỂU VÀ CHI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRUNG TÂM). HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀO SÁNG 17/11/2018.

2. ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG THI ĐUA TRONG TOÀN THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN, HỌC SINH. GIÁO VIÊN TÍCH CỰC THI ĐUA DẠY TỐT, DẠY ỨNG DỤNG CNTT. HỌC SINH THI ĐUA HỌC TỐT. KHỐI HÀNH CHÍNH THI ĐUA HOÀN THÀNH TỐT MỌI CÔNG VIỆC VỚI KẾT QUẢ CAO NHẤT.

3. TÍCH CỰC TUYỂN SINH NGHỀ NGẮN HẠN, PHỐI HỢP VỚI SỞ GD-ĐT VÀ CÁC ĐỐI TÁC KHÁC TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG, VV... KIỆN TOÀN CÁC HỢP ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC LAO ĐỘNG DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ.

4. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ TRONG CÁC LĨNH VỰC: DẠY HỌC NGHỀ PT, CƠ SỞ VẬT CHẤT. CHUẨN BỊ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH ĐỂ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG, KỶ NIỆM. TU BỔ CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG ĐẢM BẢO LUÔN XANH, SẠCH, ĐẸP.

5. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ,  NGÀY PHÁP LUẬT”, "VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ", CÔNG TÁC AN NINH AN TOÀN, PCCN CỦA TRUNG TÂM.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Việt Thạch

 

                                                                                                                 

 


Tin Mới Nhất