Công tác trọng tâm tháng 12/2018


  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG

TRUNG TÂM GD KTTH - HN HẢI PHÒNG

---------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hải Phòng, ngày 01  tháng 12 năm 2018

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 12 NĂM 2018

1* TÍCH CỰC THAM GIA THI ĐUA HAI TỐT CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM VÀ  NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22-12

( THỜI GIAN: TỪ 1/12/2018  ĐẾN HẾT HỌC KỲ I;  NỘI DUNG: GV ĐĂNG KÝ DẠY TỐT, HS ĐĂNG KÍ MỖI LỚP 2 BUỔI HỌC TỐT ).

TĂNG CƯỜNG NỀ NẾP DẠY VÀ HỌC CÁC LỚP NGHỀ PHỔ THÔNG, Ý THỨC CHUYÊN CẦN TRONG HỌC TẬP.  ĐỔI MỚI MẠNH MẼ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, GIẢNG DẠY.

2* TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI BỘ. KIỂM TRA HỒ SƠ SỔ SÁCH GIÁO VIÊN, HÀNH CHÍNH, GIÁO VỤ VÀO SÁNG 15/12/2018. KIỂM TRA VÀ HOÀN THÀNH ĐIỂM HỌC KỲ I CÁC LỚP NGHỀ PHỔ THÔNG.

3* TÍCH CỰC TUYỂN SINH  HỌC NGHỀ NGẮN HẠN CẤP CHỨNG CHỈ THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC. TỔ CHỨC CÁC LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG THEO KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CỦA SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO.  

4* RÀ SOÁT, BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC DẠY HỌC, LIÊN KẾT ĐÀO TẠO. KIỂM TRA CÔNG TÁC TÀI CHÍNH. HOÀN THÀNH RA QUYẾT ĐỊNH PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO NĂM 2018. CHUẨN BỊ QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2018, LẬP DỰ TOÁN TÀI CHÍNH NĂM 2019.

5* HỌP CHI BỘ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN NĂM 2018 . TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 8 (KHÓA XII) CỦA ĐẢNG. TIẾP XÚC CỰU QUÂN NHÂN NHÂN NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM VÀ NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VÀO NGÀY 22/12/2018.  

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Trần Việt Thạch


Tin Mới Nhất