Công tác Đảng


Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng 31/5/2019, Chi bộ Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính

Xem Thêm

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Xây dựng phong cách "Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm" của Chi bộ Trung tâm

Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Xem Thêm

Xây dựng phong cách "Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm" của Chi bộ Trung tâm

Toàn văn bài viết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội Đảng 13

Để định hướng cho các cấp uỷ đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước có bài viết quan trọng "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng".

Xem Thêm

Toàn văn bài viết của Tổng bí thư, Chủ tịch nước về chuẩn bị Đại hội Đảng 13

Những cảnh báo sớm của Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Hơn 6 năm trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu sâu sắc đề cập đến những vấn đề liên quan đến sự sống còn của Đảng.

Xem Thêm

Những cảnh báo sớm của  Tổng bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Xây dựng phong cách Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm

Trong buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2018 của Chi bộ Trung tâm Hướng nghiệp Hải Phòng ngày 31/5/2018,

Xem Thêm

Xây dựng phong cách Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm

CHI BỘ TRUNG TÂM XÂY DỰNG PHONG CÁCH "ĐOÀN KẾT - GƯƠNG MẪU - TRÁCH NHIỆM"

Ngày 31/5/2018, Chi bộ Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng tổ chức Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Xem Thêm

CHI BỘ TRUNG TÂM XÂY DỰNG PHONG CÁCH  "ĐOÀN KẾT - GƯƠNG MẪU - TRÁCH NHIỆM"

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHOA XII

Sáng ngày 18/01/2017, Chi bộ Đảng Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đảng viên của Trung tâm.

Xem Thêm

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHOA XII

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 11, KHÓA XI

Sáng ngày 05/8, Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng phối hợp cùng với Trường Trung cấp Bách Khoa Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 (khóa XI) của Đảng

Xem Thêm

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 11, KHÓA XI

LỄ KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2017)

Ngày 02/02, Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2017).

Xem Thêm

LỄ KỶ NIỆM 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2017)

LỄ KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2016)

Ngày 31-1, Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2016)

Xem Thêm

LỄ KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2016)

LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2015)

Ngày 31-1, Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015).

Xem Thêm

LỄ KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (3-2-1930 - 3-2-2015)


Tin Mới Nhất