Thư Viện Ảnh


Hội nghị cán bộ công chức năm học 2017 - 2018

Hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở

Hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 2016 - 2017

Xem Thêm'

Hội thi giáo viên giỏi cấp cơ sở

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2016-2017)

Hội nghị sơ kết học kỳ 1 năm học 2016-2017 tại Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng

Xem Thêm'

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2016-2017)

THÀNH LẬP HỘI CỰU GIÁO CHỨC

Thành lập Hội cựu giáo chức tại Trung tâm Giáo dục KTTH Hướng nghiệp Hải Phòng

Xem Thêm'

THÀNH LẬP HỘI CỰU GIÁO CHỨC

HỘI THI KHÉO TAY 2016

Hội thi khéo tay 2016 tại Trung tâm Giáo dục KTTH và Hướng nghiệp Hải Phòng

Xem Thêm'

HỘI THI KHÉO TAY 2016

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2014-2015

Hội nghị cán bộ công chức năm 2014-2015 tại Trung tâm Giáo dục KTTH Hướng nghiệp Hải Phòng

Xem Thêm'

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2014-2015

KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Kỷ niệm 34 năm ngày nhà giáo việt nam 20-11 tại trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng Xem Thêm'

Xem Thêm'

KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Kỷ niệm 33 năm ngày nhà giáo việt nam 20-11 tại trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng

Xem Thêm'

KỶ NIỆM 33 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

KỶ NIỆM 106 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Kỷ niệm 106 năm ngày quốc tế phụ nữ tại trường Trung cấp Giáo dục KTTH và Hướng nghiệp Hải Phòng

Xem Thêm'

KỶ NIỆM 106 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ

Tin Mới Nhất