Thông Tin Hoạt Động Khác


Kế hoạch triển khai công tác Pháp chế Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của bộ máy tổ chức pháp chế ;

Xem Thêm

Kế hoạch triển khai công tác Pháp chế Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp

VÀI NÉT HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CHI BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC KTTH-HƯỚNG NGHIỆP

- Tính đến thời điểm hiện tại, đội ngũ cán bộ giáo viên của Trung tâm có tổng số 33 người. Trong đó có 04 đ/c có trình độ thạc sỹ, 01 đồng chí đang học chương trình cao học

Xem Thêm

VÀI NÉT HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CHI BỘ TRUNG TÂM GIÁO DỤC KTTH-HƯỚNG NGHIỆP

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2016 - 2017

Sáng ngày 25/10/2016 Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016 - 2017 nhằm tổng kết công tác quản lý, dạy và học của tập thể cán bộ, công chức....

Xem Thêm

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2016 - 2017

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015

Sáng ngày 08/10/2014 Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014 - 2015 nhằm tổng kết công tác quản lý, dạy và học của tập thể cán bộ, công chức, viên chức năm học 2013 - 2014

Xem Thêm

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015

THÀNH LẬP CHI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRUNG TÂM

Sáng 18/10, tại Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã diễn ra Lễ công bố Quyết định thành lập Chi hội cựu giáo chức Trung tâm.

Xem Thêm

THÀNH LẬP CHI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRUNG TÂM


Tin Mới Nhất