ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM GIÁO DỤC KTTH - HN HẢI PHÒNG


ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRUNG TÂM GIÁO DỤC KTTH - HN HẢI PHÒNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Sáng Ngày 06 tháng 10  năm 2017, công đoàn Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã long trọng tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo:

     1. Đồng chí Phạm Kim Thúy - Phó Chủ tịch công đoàn ngành GD - ĐT Hải Phòng

     2. Đồng chí Trần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm.

Đại hội đã nghe Đoàn chủ tịch Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017 và dự thảo phương hướng mục tiêu và chương trình công tác của Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022. Báo cáo kiểm điểm kết quả hoạt động của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đ/c Nguyễn Trọng Bảo - Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017

Sau khi nghe các báo cáo và phương hướng hoạt động, các công đoàn viên trong công đoàn có ý kiến tham luận.. Tại Đại hội, các đoàn viên công đoàn đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo. Đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phạm Kim Thúy - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Đào tạo Hải Phòng. Đồng chí đề cao, nhấn mạnh vai trò to lớn của BCH Công đoàn tới mọi mặt của công đoàn viên trong Trung tâm. Cũng tại Đại hội, đồng chí Phạm Kim Thúy thay mặt Công đoàn ngành GD - ĐT Hải Phòng trao tặng Giấy khen của Công đoàn Ngành cho những cá nhân xuất sắc trong công tác Công đoàn.

Đ/c Phạm Kim Thúy trao tặng Giấy khen cho những cá nhân xuất sắc

     Đại hội đã thông qua Đề án nhân sự bầu Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng nhiệm kỳ 2017-2022, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên. Ban kiểm phiếu của Đại hội đã làm việc hết sức công tâm, kết thúc phiên bầu cử, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn gồm 5 thành viên: 

1. Đ/c Nguyễn Trọng Bảo 

2. Đ/c Nguyễn Thị Khánh 

3. Đ/c Phạm Thị Hà 

4. Đ/c. Nông Thị Luyến

5. Đ/c Đoàn Anh Tuấn 

BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022

     Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2017-2022, đã tiến hành bầu các chức danh theo quy định. Kết quả:

            1- Chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Trọng Bảo.

            2- Phó chủ tịch Công đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Khánh

Các đồng chí:  Phạm Thị Hà- UVBCH phụ trách nữ công, Nông Thị Luyến- UVBCH phụ trách công tác kiểm tra, Đoàn Anh Tuấn- UVBCH phụ trách Văn nghệ TDTT. 

Đại hội kêu gọi và tin tưởng cán bộ, đoàn viên Công đoàn sẽ chung vai, sát cánh cùng Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2017- 2022, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, lao động và công tác đạt nhiều thành tích, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự ổn định và phát triển của Trung tâm trong chặng đường tiếp theo.

 

                                                                                       Bài và ảnh: Vũ Trường Khiêm

 


Tin Mới Nhất