HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 VÀ SƠ KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014 - 2015


HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2010 - 2015 VÀ SƠ KẾT HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2014 - 2015

          Ngày 14 tháng 01 năm 2015, Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã tổ chức “Hội nghị Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 và Sơ kết học kỳ I, năm học 2014 - 2015”.

          Đến dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng, đồng chí Mai Đắc Hưng -  cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trung tâm.

hoi-nghi-so-ket-hoc-ky-1(2014-2015)

Đ/c Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng đến dự Hội nghị

          Năm học 2014 -2015 là năm học có ý nghĩa rất quan trọng, là năm Ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tiếp tục phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 - 2015, triển khai chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2011 - 2016 và chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

          Được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo các cấp, Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng với sự cố gắng của mình, học kỳ I năm học vừa qua thầy và trò Trung tâm đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

          Học kỳ I, năm học 2014 - 2015 Trung tâm có 88 lớp nghề với tổng số 2.029 học sinh. Kết quả rèn luyện trong học kỳ vừa qua, toàn Trung tâm có 1357 học sinh giỏi (67,5%), 644 học sinh khá (32,1%), 06 học sinh TB (0,3%).

          Kết quả thi đua học kì I của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm. Trong đó:

+ Về tập thể:

          - Tổ Lao động xuất sắc: 03 tổ (Tổ Kỹ thuật phục vu, Tổ Hành chính tổng hợp, Tổ Kỹ thuật Công nghiệp)

          - Tổ Lao động tiên tiến: 02 tổ (Tổ Tin học, Tổ Giáo vụ văn phòng)

+ Về cá nhân:

          - Xếp loại Xuất sắc: 13 đồng chí

          - Xếp loại Tốt: 23 đồng chí

hoi-nghi-so-ket-hoc-ky-1(2014-2015)          Đặc biệt, trong dịp này Trung tâm đã tặng giấy khen và phần thưởng biểu dương những điển hình tiên tiến giai đoạn 2010 - 2015 cho những đồng chí nỗ lực phấn đấu không ngừng, thực hiện thành công các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó và đạt thành tích cao trong công tác thi đua của đơn vị đồng thời phát động thi đua trong thời gian tới.

 

       
 

Cá cá nhân tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015

 

 

Đ/c Trần Việt Thạch - Giám đốc trung tâm
Báo cáo kết quả học kỳ vừa qua.

 

 

hoi-nghi-so-ket-hoc-ky-1(2014-2015)

 

           

 

hoi-nghi-so-ket-hoc-ky-1(2014-2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí Đỗ Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thay mặt lãnh đạo cấp trên ghi nhận những đóng góp và cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm để hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục trong học kì I và chúc toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên Trung tâm hoàn thành thắng lợi  kế hoạch hoạt động trong học kì II của năm học.

          Thay mặt lãnh đạo Trung tâm đồng chí Trần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, gửi lời cám ơn tới lãnh đạo các cấp, ban ngành đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trung tâm Giáo dục KTTH-HN Hải Phòng sẽ tiếp tục cố gắng đoàn kết, đồng tâm đồng thuận, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014 - 2015, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển Giáo dục - Đào tạo thành phố, đáp ứng yêu cầu đổi mới “Căn bản, toàn diện” của Giáo dục - Đào tạo đất nước hiện nay.


Tin Mới Nhất