HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015


HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM HỌC 2014 - 2015

hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015Sáng ngày 08/10/2014 Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2014 - 2015 nhằm tổng kết công tác quản lý, dạy và học của tập thể cán bộ, công chức, viên chức  năm học 2013 - 2014 và phương hướng, chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2014 - 2015.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Phú Mạnh - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng, Trưởng phòng tổ chức Sở Giáo dục - Đào tạo, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Trung tâm.

Thay mặt cho lãnh đạo Trung tâm, Th.sĩ Trần Việt Thạch - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014 và định hướng năm học 2014 - 2015 của Trung tâm. Được sự quan tâm của lãnh đạo các ngành, các cấp và Ban Giám đốc Trung tâm, trong năm học vừa qua tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Trung tâm luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên chức, là một trong những cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo và các mặt hoạt động của  Trung tâm. Trung tâm luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công nhân viên chức phát huy dân chủ, năng lực, chủ động và sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Thị Thủy - Trưởng Ban thanh tra nhân dân Trung tâm đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2013 - 2014 và đề xuất phương hướng hoạt động cho năm học mới với những nét chính như sau: Tất cả các cán bộ quản lý, cán bộ giáo viên, nhân viên, các tổ chức trong Trung tâm đều không có sai phạm trong việc thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có sai phạm trong việc thực hiện các quy chế và Nghị quyết của Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đề ra. Không có sai phạm trong việc thực hiện các chế độ tài chính, việc quản lý thu - chi tài chính được thực hiện minh bạch, rõ ràng, công khai, có đầy đủ các chứng từ phù hợp với quy định của Nhà nước và đảm bảo tốt chế độ chính sách của mỗi cán bộ giáo viên. Trong năm học vừa qua, Ban thanh tra nhân dân không nhân được đơn thư khiếu tố, khiếu nại hoặc các hiện tượng bất bình thường trong các tổ chức của Trung tâm yêu cầu Ban thanh tra làm việc. hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015Năm học mới, Ban thanh tra nhân dân tiếp tục phát huy vai trò và nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng Trung tâm thành một khối đoàn kết, vững mạnh.Hội nghị đã thông qua các ý kiến góp ý trên tinh thần chân thực, khách quan, cởi mở, thẳng thắn, chủ yếu xoay quanh một số vấn đề: Công tác quản lý, công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách; công tác chính trị tư tưởng; công tác đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học; công tác xây dựng cơ sở vật chất và công tác thi đua khen thưởng. Các đại biểu đã tập trung thảo luận những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức,... Các ý kiến cơ bản đều nhằm góp phần hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm học 2014 - 2015.

Hội nghị đã thông qua các chỉ tiêu về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hoạch năm học 2014 - 2015. Tổng kết tại Hội nghị, Th.s. Trần Việt Thạch, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm kết luận: Hội nghị đã diễn ra theo đúng yêu cầu kế hoạch và thực hiện cơ bản mục tiêu của Hội nghị. Các báo cáo và các ý kiến đưa ra tại Hội nghị đã được Hội nghị đồng tình và nhất trí cao. Trong năm học 2014 - 2015 toàn Trung tâm cần chú trọng tới vấn đề trọng tâm của Hội nghị là: Củng cố và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những hoạt động thế mạnh của Trung tâm, giữ vững uy tín và thương hiệu của Trung tâm trong các hoạt động giáo dục nghề phổ thông, liên kết phối hợp đào tạo, các hoạt động dịch vụ. Làm việc có kế hoạch, thực hiện tốt các Quy chế làm việc của Trung tâm, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, lợi ích hợp pháp trên cơ sở phát huy cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các tổ chức bộ phận và mọi thành viên trong đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Phấn đấu giữ vững vị trí hàng đầu trong khối các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố. Đặc biệt là việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu mà Hội nghị đã tán thành. Chú trọng xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, tích cực hành động, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác: Chính trị, tư tưởng, công tác quản lý, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công tác giáo dục, đào tạo - tuyển sinh, công tác nghiên cứu khoa học, công tác tài chính, công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác đời sống, an ninh, vệ sinh môi trường.

Hội nghị biểu thị sự quyết tâm cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ, sự quản lý, điều hành sáng suốt của Ban Giám đốc, sự động viên thi đua của BCH Công đoàn. Với tinh thần quyết tâm vượt khó, đoàn kết, chắc chắn toàn Trung tâm sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm học 2014 - 2015 đề ra.

Một số hình ảnh trong hội nghị

hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015

* Văn nghệ chào mừng

       
  hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015   hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015
 

 

 

 

                                                                   

 

 

* Đồng chí Nguyễn Trọng Bảo - Chủ tịch Công đoàn báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2013- 2014 và phương hướng hoạt động năm học 2014 - 2015.

hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015

* Đồng chí Phạm Thị Thủy - Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động thanh tra năm học 2013- 2014 và phương hướng hoạt động năm học 2014 - 2015.

hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015

* Tổng hợp kết quả thi đua  năm học 2013- 2014

 

 
  hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Các tham luận góp ý tại Hội nghị

 

       
  hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015   hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đồng chí Hoàng Phú Mạnh - Chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục Hải Phòng, Trưởng phòng tổ chức Sở Giáo dục - Đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

 

 
  hoi-nghi-can-bo-cong-chuc-2014-2015

 

 

 


Tin Mới Nhất