HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016


HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2015 - 2016

Sáng  ngày 15 tháng 01 năm 2016. Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác học kì I năm học 2015 - 2016. Tới dự Hội nghị có đầy đủ các thành viên trong Ban giám đốc, công đoàn, các tổ chuyên môn, Đoàn thanh niên, giáo viên và nhân viên của Trung tâm.

 

hoi-nghi-so-ket-hoc-ky-1(2015-2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toàn thể Hội nghị nghe toàn văn báo cáo Sơ kết học kì I năm học 2015 - 2016 do đồng chí Trần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm thay mặt cho Ban Giám đốc đọc và phân tích rõ những thuận lợi, khó khăn; những ưu điểm và tồn tại trong việc thực hiện các hoạt động chuyên môn của Trung tâm trong học kì I năm học 2015 - 2016.

Kết quả thi đua học kì I của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm. Trong đó

+ Về tập thể:

- 03 tập thể đạt danh hiệu "Lao động xuất sắc" (Tổ Kỹ thuật Công nghiệp, Tổ Tin học, Phòng Hành chính tổng hợp)

- 02 tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" (Phòng Giáo vụ văn phòng, Tổ Kỹ thuật phục vụ)

+ Về cá nhân:

- Xếp loại Xuất sắc: 13 đồng chí

- Xếp loại Tốt: 22 đồng chí

hoi-nghi-so-ket-hoc-ky-1(2015-2016)hoi-nghi-so-ket-hoc-ky-1(2015-2016)

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo sơ kết nhấn mạnh, để có được kết quả thi đua ở trên Ban thi đua

Trung tâm đã rà soát đánh giá nhìn nhận về mọi hoạt động của toàn thế cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm.

Sau đó Hội nghị tiến hành thảo luận phân tích kĩ hơn những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác quản lí, điều hành cũng như thực hiện tiếp tục nhiệm vụ năm học của các tổ chức, cá nhân giáo viên, nhân viên tính đến thời điểm học kì I kết thúc.

Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Trần Việt Thạch - Giám đốc Trung tâm ghi nhận những đóng góp và cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên để hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục trong học kì I, đồng thời tiếp thu những ý kiến thảo luận tại Hội nghị để bổ sung vào phương hướng, kế hoạch hoạt động trong học kì II của năm học. Hội nghị sơ kết học kì I năm học 2015 - 2016 kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày.


Tin Mới Nhất