HỘI NGHỊ TỔNG KÊT NĂM HỌC 2014 - 2015


HỘI NGHỊ TỔNG KÊT NĂM HỌC 2014 - 2015

 

 
  hoi-nghi-tong-ket-nam-hoc-2014-2015


          Ngày 20 tháng 5 năm 2015, Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã tổ chức “Hội nghị tổng kết năm học 2014 - 2015”.

 

Đ/cTrần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả năm học 2014 - 2015

          Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đ/c Trần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo Tổng kết năm học 2014 - 2015.

Năm học 2014 - 2015 vừa qua,  Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng với sự cố gắng của thầy và trò, đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

- Quy mô đào tạo: có 88 lớp nghề với 09 nghề, tổng số 2.029 học sinh.

- Kết quả học tập: có 1437 học sinh giỏi (71,9%), 548 học sinh khá (27,4%), 13 học sinh TB (0,7%). Và lần đầu tiên Kết quả thi sát hạch nghề phổ thông đạt 100% xếp loại Giỏi.

          - Kết quả thi đua của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Về tập thể:

          - Tổ Lao động xuất sắc: 03 tổ (Tổ Kỹ thuật phục vụ, Tổ Hành chính tổng hợp, Tổ Kỹ thuật Công nghiệp)

          - Tổ Lao động tiên tiến: 02 tổ (Tổ Tin học, Tổ Giáo vụ văn phòng)

+ Về cá nhân:

          - Xếp loại Xuất sắc: 14  đồng chí (37,8%)

          - Xếp loại Tốt: 22  đồng chí (59,4%)

          Trong dịp này Trung tâm đã phần thưởng biểu dương những cá nhân và tập thể đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tham gia các phong trào thi đua của đơn vị

 

       
    hoi-nghi-tong-ket-nam-hoc-2014-2015
  hoi-nghi-tong-ket-nam-hoc-2014-2015

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Đồng chí Trần Việt Thạch ghi nhận những đóng góp và cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm đã hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục trong  năm học vừa qua. Trong thời gian tới, Trung tâm Giáo dục KTTH-HN Hải Phòng sẽ tiếp tục cố gắng, đoàn kết, đồng tâm đồng thuận, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển Giáo dục - Đào tạo thành phố, đáp ứng yêu cầu đổi mới “Căn bản, toàn diện” của Giáo dục - Đào tạo đất nước hiện nay xứng đáng với phần thưởng cao quý được Nhà nước trao tặng trong chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển.


Tin Mới Nhất