HỘI NGHỊ TỔNG KÊT NĂM HỌC 2015 - 2016


HỘI NGHỊ TỔNG KÊT NĂM HỌC 2015 - 2016

Ngày 20 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Giáo dục KTTH - HN Hải Phòng đã tổ chức “Hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016”.

Tổng kết năm học 2015-2016 tại Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng

Đ/cTrần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm báo cáo kết quả năm học 2015 - 2016

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, đ/c Trần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo Tổng kết năm học 2015 - 2016.

Năm học vừa qua,  Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và kỹ năng thực hành cùng với sự cố gắng của thầy và trò Trung tâm đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

- Quy mô đào tạo: có 87 lớp nghề với 09 nghề, tổng số 2.254 học sinh.

- Kết quả học tập: có 1559 học sinh giỏi (70,9%), 612 học sinh khá (27,9%), 27 học sinh TB (1,2%). Kết quả thi sát hạch nghề phổ thông đạt 100% xếp loại Giỏi.

- Kết quả thi đua của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên:

+ Về tập thể:

          - Tổ Lao động xuất sắc: 03 tổ (tổ Tin học, tổ Kỹ thuật Công nghiệp, phòng Hành chính tổng hợp).

          - Tổ Lao động tiên tiến: 02 tổ (tổ Kỹ  thuật phục vụ, phòng Giáo vụ văn phòng)

+ Về cá nhân:

          - Xếp loại Xuất sắc: 12  đồng chí (34%)

          - Xếp loại Tốt: 32  đồng chí (66%)

Nhân dịp này, Trung tâm đã ghi nhận và biểu dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể đã nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tham gia các phong trào thi đua của đơn vị.

Tổng kết năm học 2015-2016 tại Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng

 Các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015 - 2016

Tổng kết năm học 2015-2016 tại Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng

 Các đồng chí tham gia phong trào thi đua hai tốt – Năm học 2015 - 2016

Tổng kết năm học 2015-2016 tại Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng

Các tập thể đạt danh hiệu thi đua năm học 2015 - 2016

Đồng chí Trần Việt Thạch ghi nhận những đóng góp và cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm đã hoàn thành các nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục trong  năm học vừa qua. Đồng chí cũng  đề nghị trong năm học tới và những năm tiếp theo, Trung tâm cần tăng cường tuyên truyền về các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp của ngành trong việc triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống văn hóa, hiếu học trong Trung tâm. Tiếp tục quán triệt sâu rộng và tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo đạt chuẩn và trên chuẩn. Trung tâm Giáo dục KTTH-HN Hải Phòng sẽ tiếp tục cố gắng, đoàn kết, đồng tâm đồng thuận, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển Giáo dục - Đào tạo thành phố, đáp ứng yêu cầu đổi mới “Căn bản, toàn diện” của Giáo dục - Đào tạo đất nước hiện nay xứng đáng với phần thưởng cao quý được Nhà nước trao tặng trong chặng đường hơn 30 năm xây dựng và phát triển.


Tin Mới Nhất