Hội nghị cán bộ công chức năm học 2019 - 2020


HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 - 2020

 

 

Lễ chào cờ

Chiều ngày 27/09/2019 Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 - 2020 nhằm tổng kết năm học 2018 - 2019 và phương hướng, nhiêm vụ, chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2019 - 2020.

Đến dự Hội nghị có toàn thể cán bộ, giáo viên,nhân viên Trung tâm. Thay mặt cho lãnh đạo Trung tâm, đồng chí Trần Việt Thạch - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 và Phương hướng nhiêm vụ năm học 2019 - 2020 của Trung tâm. Báo cáo đã tổng kết đánh giá toàn diện các mặt công tác, hoạt động của Trung tâm, những ưu điểm, những mặt đã làm tốt và cả nhứng hạn chế khuyết điểm, rút ra những bài học cần thiết trong quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời Báo cáo cũng chỉ rõ phương hướng chung của năm học, 6 nhóm nhiệm vụ chủ yếu cùng hệ thống các giải pháp khả thi, nhằm hoàn thành thắng lợi 10 chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2019-2020.

 

Đồng chí Trần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm báo cáo tại Hội nghị

Được sự quan tâm của lãnh đạo các ngành, các cấp và Ban Giám đốc Trung tâm, trong năm học vừa qua tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng Trung tâm luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên chức, là một trong những cơ sở để nâng cao chất lượng đào tạo và các mặt hoạt động của  Trung tâm. Trung tâm luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ công nhân viên chức phát huy dân chủ, năng lực, chủ động và sáng tạo để hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng chí Phạm Thị Huệ - Trưởng Ban thanh tra nhân dân Trung tâm nhiệm kỳ 2017 - 2019 đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm học 2018 - 2019 và đề xuất phương hướng hoạt động cho năm học mới. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trung tâm: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, viên chức,... Các ý kiến cơ bản đều nhằm góp phần hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch với chất lượng và hiệu quả cao nhất trong năm học 2019 - 2020.

          Hội nghị cũng đã tiến hành Bầu ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2020. Kết quả 03 đồng chí đã trúng cử vào Ban thanh tra nhân dân (theo danh sách ABC) như sau:

1 - Đồng chí Đào Văn Đức

2 - Đồng chí Phạm Thị Hà

3 - Đồng chí Lê Văn Xứng

Hội nghị đã thông qua các chỉ tiêu về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hoạch năm học 2019- 2020, Dự thảo bộ quy tắc ứng xử trong Trung tâm.....  Tổng kết tại Hội nghị, Th.s. Trần Việt Thạch, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm kết luận: Hội nghị đã diễn ra theo đúng yêu cầu chương trình, kế hoạch đã đặt ra. Các báo cáo và các ý kiến đưa ra tại Hội nghị đã được Hội nghị đồng tình và nhất trí cao. Trong năm học 2019 - 2020 toàn Trung tâm cần chú trọng tới vấn đề trọng tâm là: Củng cố và phát huy mạnh mẽ hơn nữa những hoạt động thế mạnh của Trung tâm, giữ vững uy tín và thương hiệu của Trung tâm trong các hoạt động giáo dục nghề phổ thông, liên kết phối hợp đào tạo, các hoạt động dịch vụ. Làm việc có kế hoạch, thực hiện tốt các Quy chế làm việc của Trung tâm, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, lợi ích hợp pháp trên cơ sở phát huy cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của các tổ chức bộ phận và mọi thành viên trong đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Phấn đấu giữ vững vị trí hàng đầu trong khối các đơn vị trực thuộc của Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố. 

Đặc biệt là việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Hội nghị đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua.

Hội nghị biểu thị sự quyết tâm cao và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Chi bộ, sự quản lý, điều hành sáng suốt của Ban Giám đốc, sự động viên thi đua của BCH Công đoàn. Với tinh thần quyết tâm đoàn kết, làm việc trách nhiệm và hiệu quả của toàn thể đội ngũ CB,GV,NV,  chắc chắn Trung tâm sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu kế hoạch năm học 2019 - 2020 đã đề ra.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ

* Văn nghệ chào mừng

* Lễ chào cờ

* Các hoạt động tại Hội nghị

Bài và ảnh: Vũ Trường Khiêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Mới Nhất