Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị


HỘI NGHỊ SƠ KẾT 03 THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRUNG TÂM "ĐOÀN KẾT - GƯƠNG MẪU - TRÁCH NHIỆM"

Sáng 31/5/2019, Chi bộ Trung tâm Giáo dục KTTH - Hướng nghiệp Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII và Sinh hoạt chuyên đề xây dựng phong cách người cán bộ, đảng viên Trung tâm "Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm".

Dự hội nghị có đồng chí Trần Việt Thạch - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; Đồng chí Nguyễn Đình Khanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân, các đồng chí trong Cấp ủy và toàn thể đảng viên chi bộ Trung tâm.

Đồng chí Trần Việt Thạch -  Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị          

Trong 03 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện và đồng bộ. Điều này đã góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã và đang đạt được những kết quả rất quan trọng. Bên cạnh đó, còn góp phần vào việc xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu đã ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng thấm sâu vào trong đời sống xã hội và từng bước tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động trong Đảng, hệ thống chính trị, Nhân dân. Theo đó, trong ba năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy quận Lê Chân, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các sở, ban, ngành, tập thể Chi bộ Trung tâm đã tập trung lãnh đạo tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và đạt được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên Trung tâm đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo nên động lực cao đối với từng cán bộ, đảng viên trong rèn luyện đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, phòng chống tham nhũng và các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; đa số cán bộ, đảng viên đã xây dựng cho mình cách làm việc khoa học, nền nếp, đặc biệt là các cán bộ, lãnh đạo đã làm tốt vai trò nêu gương, phong cách làm việc dân chủ, quyết đoán, sâu sát, năng động, sáng tạo, nói đi đôi với làm.

Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong công tác thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW như việc xây dựng kế hoạch cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số ít cán bộ, giáo viên còn chung chung, chưa sát với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; Việc đánh giá, phát hiện và kịp thời biểu dương những tấm gương thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên; Việc đưa nội dung Chỉ thị vào trong giảng dạy còn chưa nhiều, chưa sâu…

Trong quá trình hoạt động công tác của Chi bộ, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Quận ủy Lê Chân. Đồng chí Nguyễn Đình Khanh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Lê Chân thay mặt cho Quận ủy Lê Chân ghi nhận, đánh giá đối với Chi bộ Trung tâm về mọi mặt công tác hoạt động thời gian qua cũng như thời gian tới đây.

Đ/c Nguyễn Đình Khanh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên tham dự đã trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến hoàn thiện báo cáo đồng thời xây dựng phong cách người cán bộ đảng viên Trung tâm: "Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm". Các ý kiến chủ yếu tập trung vào việc mỗi cán bộ, viên chức của Trung tâm cần phải có ý thức tự giác, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; chấp hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; tôn trọng, công tâm, không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến trong các cuộc họp, sinh hoạt chuyên môn, của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Tích cực và tự giác tham gia các hoạt động phong trào, phát huy tinh thần đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm của mình, tự vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của cơ chế thị trường, xây dựng niềm tin, sự tâm huyết với nghề, yêu nghề, gắn bó với nghề. Từ đó hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao, góp phần phát triển toàn diện Trung tâm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cấp trên giao phó.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

            Để ghi nhận những thành tích mà các tập thể, cá nhân đã đạt được trong quá trình 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Cấp ủy Trung tâm đã khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Việt Thạch -  Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Trao giấy khen và phần thưởng cho các cá nhân có thành tíchtrong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Sinh hoạt chuyên đề xây dựng phong cách cán bộ,đảng viên Trung tâm "Đoàn kết - Gương mẫu - Trách nhiệm" là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên trongTrung tâm cùng nhìn lại những việc đã làm được, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

Bài viết

Hoàng Thị Huệ


Tin Mới Nhất